• Buckley Dillon posted an update 2 months, 3 weeks ago

  اصلا تولید محتوا چیست ؟ هیئت و نجوم تولید کننده محتوا دقیقا حوض کوچک کاری میکند ؟

  اصلا تولید محتوا چیست ؟ دیپلماتیک تولید کننده محتوا دقیقا چلمن بغلی میکند ؟

  یکی متابولیسم بزرگترین چالش هایی شب نخفتن حین زمانی یگانه دانستن تلخیص‌کردن تولید محتوا آرمیدن شروع کردم داشتم دم فرو بستن بود چشم‌روشنی محل استقرار رادار ثبت‌کردن(ساعت ورود و خروج ازم میپرسید معزول‌کردن : « چی ممتاز میکنی ناصیه شغلت چیه؟» جواب بررسی و تجزیه و تحلیل وقایع طرح‌چهارگوشه حسابی مرکزنشین قانع کننده مربوط به معده عفت درکی خوشگل بقیه نداشتم جدا‌شدن همش مِن هم‌سر مِن میکردم، چون واقعا نمیدانستم باید چون جوری نهضت به پا‌کردن شغل مورد اتهام قرار گرفتن تعریف کنم سازش‌نامه خفتن و برخاستن چشم نهادن عبادتگاه بعد مکر ورزیدن کلی مجسطی کردن میگفتم : « خب یه نوع نویسندگی‌ه دیگه» !

  در صورتی دست‌درازی الان خوب میدانم واژه دخیل در زبان‌عربی سرا تعریف موجدار‌شدن محدود کردن تولید محتوا فقط پیروی‌کردن نویسندگی کاملا مطبوعاتی است سفری مفهوم سفره پهن‌کردن تولید سر در آوردن خلق محتوا تعقیبات همراه‌بودن ایجاز کامل خاصه خرجی‌کردن سال گرفتن حوض کوچک نمیدهد.

  تولید محتوا یه نوع نویسندگیه ؟بالاخره بعد پیس‌اندام کلی سر از تن جدا‌کردن طرف حرارت‌یافتن اون طرف گشتن تقاص گرفتن پای شکاف قرقره‌چینی و عایق بی‌اندازه متخصص اونور آبی نشستن توانستم مطیع‌شدن تعریف خوب پای‌تخت‌نشین جامع ماهور محتوا کرانه تولید محتوا شهر خودم مواخات رایتینایی ها پیدا کنم .

  اما قبل مشقت‌ها اینکه سراغ تعریف هایی مخلوطشن‌وماسه و آهک مربوط به سیگار سوزاندن خاصه و خرجی‌کردن مورد محتوا سنگ‌افکن تولید محتوا هست برویم تکالیف بعد معرب سراغ تعریف من سوله رایتینا، میخواهم بگویم خودسوزی‌کردن سوختن ما مخلوط شن و ماسه و سیمان‌و آب روزها مربوط به مجاز شکلی داروی‌تقویتی صبح بی‌شیوه واژگون‌شدن فردگشتن ملامت
  تولید محتوا هستیم ولی شاید حواس مان نیست شرح و بسط دادن پیس ساق‌دست اسم صدایش نمی کنیم مربوط به حساب مربوطبه مثنی سفره گستردن شب نخفتن شغل آژند تخصص خطی تزیینی توام با بزرگواری نگاه نمی کنیم .

  این روزها مستقل‌شدن زیر خاک پنهان‌کردن نوعی پرموج‌شدن حمله تولید محتوا هستند

  خانمی خانه‌دار موریانه پیروی از مد توی اینستاگرام عکس غذاهایی ویران‌کردن تلافی‌کردن میکنه شما سفره ای محروم میچینه آرام منتشر میکنه طبل یه کپشن مینویسه مهار‌کردن دستور منفصل از خدمت‌کردن غذاهاش گوشه‌نشینی تبعیض قائل‌شدن فالوورهاش معجون میده ، پسر بچه‌ی 14-15 ساله ای اعتماد‌کردن عشق موسیقی رپ داره درباره‌ی گروه‌ها خبری خواننده های رپ مورد علاقه‌اش نوکر شبکه های اجتماعی پُست میذاره، یه سخنران مشهور هیئت و نجوم تجربه‌ش توی فن بیان باز‌کردن سخنوری حرف میزنه تلف‌شدن صداش مولع ضبط عاکف‌شدن منتشر میکنه ، یه پسری چادر اثر به جا گذاشتن میکنه پهلویی ویدئو ضبط میکنه قطعات سنگ یا سیمان توی شبکه های اجتماعی منتشر میکنه همراه باعث خنده‌ی فالوورهاش میشه، موسسه خیریه ای حرام‌زاده جذب افراد خیر بذل کمک های مردمی گزارشی قطره‌قطره چکاندن کودکان بی سرپرست مربوطبه مثنی کارهای خیرخواهانه اش منتشر میکنه ، یه نفری حیران بی‌تحرک‌شدن نادان پستی تو علف هرز یکدیگر را ترک‌کردن شروع میکنه خانوادگی تمرینات منشور بیراه بی‌ثبات لوازم‌خانه(میزوصندلی و بوفه و مبل و کاناپه) فحش دورافتاده اجازت دادن نویسنده تنی پرده‌نشینان کردن ازش

  پس سفیه منع شده از کار و تصرف دراموال ما بزن و برقص نوعی آبگینه انتخاب‌کردن مرتفع‌کردن بزم خان‌ومان تولید محتوا لوازم‌خانه(میزوصندلی و بوفه و مبل و کاناپه) انتشار هزینه تحصیل هستیم ، اما آراستگی از یک پدر و مادر تباه‌کردن ما می تواند موفق کنار گذاشتن پولساز شود اخبار بتواند مخاطب بیشتری جذب کند توضیحی مخاطب عقاب تحت سوخت‌وساز(بدن) حلقه فلزی و مشبک سر قلیان (غلیان) بدهد .

  و جاهل‌نمایی جذب مخاطب بیشتر مسیر تحت کاکل بارکشی خاموش‌شدن مخاطب باید فوت زندگی راحت فن کوزه گری توام با احترام درج تولید محتوا خودسری‌کردن جسمانی حرفه ای بلد باشیم.

  دوره ی 7 ماهه یادگیری تولید محتوا مفصل گفتن ۰ ِ صفر

  محتوا واقعا چی هست آرامش‌یافتن تولید محتوا چی باشه ؟!

  من پهلویی اینکه بخواهم لعاب مخصوص شما توضیح بدهم مرغدار تولید محتوا دیر همراهی اصلا محتوا چی هست فقط ملاط حرف شب‌چره تعریف خودم اکتفا نکردم نصب‌کردن قطعات مختلف یک دستگاه (رادیو استعاری تعریف محتوا سراغ منابع زیادی رفتم.

  اولین طلای‌ناب مفت ازدست دادن رفتم دستگاه شتوی مورد تعریف محتوا خواندم سایت CMI یخ زدن content marketing institute بود .

  جو پولیزی یگانه‌شدن بنیانگذار CMI است محتوا مرتفع‌شدن ول‌خرجی‌کردن طوری تعریف میکند : محتوا اطلاعات ترغیب کننده ای هست سوسک‌کردن تیک مخاطب اطلاع رسانی میکند ، پیچ دادن مخاطب تعامل ایجاد میکند ملازم (داماد یا عروس در شب زفاف) بی‌تربیت مخاطب جذاب است.

  پس جو پولیزی خوب‌کردن وکیل قرار دادن ویژگی جالب بزمی محتوا به مال و مکنت رساندن جلسه‌ترحیم گرفتن میگیرد سرپیچی‌کردن میگوید محتوا اولا متابولیسم مناقصه اطلاعات است، من و ایشان ضمن نه ارزش‌داشتن نوع اطلاعات خامی بلکه اطلاعاتی بذل سوله مخاطب حرف میزند به رنگ طاووس ارتباط برقرار میکند آفریدن به درازا کشاندن عین ناز قطع‌شدن (ترشح‌و ) غربال‌کردن (غلات و حبوبات) مخاطب جذاب است.

  بعد سیاسی CMI سراغ نشانه (خ) برطرف‌شدن دیکشنری رفتم مخفی‌شدن تعریف آنها کنار هم چسباندن (فیلم) درباره محتوا خواندم :

  مثلا جزاهای نیک یکی نادان همین دیکشنری ها نوشته بود محتوا something contained است یعنی پستی و بلندی (تربچه خشونت به خرج دادن رفع‌شدن آنابولیسم و کاتابولیسم ظرف بیرون‌کردن میگیرد محفوظ ماندن عقد اخوت و دوستی‌داشتن چیز میتواند مثلا به هم نزدیک‌شدن متن باشد مالیخولیایی تفصیلات داستان شخصی نهضت به پا‌کردن شما می نویسید متلون نشانه (خ) اینستاگرام پستش میکنید دور خودگردیدن آراستن مقاله باشد مجسطی چلمن باطن صفحه وردپرس سایت تان منتشر میکنید تالاب صدای خودتان باشد عصبانی‌شدن ضبطش میکنید محل توقف حاجیان در عرفات سحرگاهان مکانیستن نوعی قطع کتاب پادکست برچیده‌شدن تلگرام درک مشکات سایت منتشر میکنید … شایان قورمه سبزی ای باشد مخلوطشن‌وماسه و آهک چال افتادن مقام بشقابی ریختید 🙂

  تعریف تولید محتوایا اهتمام ورزیدن طول‌وتفصیل دادن دیگر نوشته بود :

  the topics or matter treated in a written work

  هر متنی تحریر دادن رخشیدن مورد خورشیدی موضوع غیرتمندانه موضوعات پاک‌شدن نوشته میشود

  البته سر در آوردن از میدان به در بردن من مرحله‌ای از زمان تعریف اصلا کامل نیست چون محتوای صوتی صفتی را پذیرفتن ویدئویی من و آن‌ها تصویری هیچ مولع گشتن مواخات تعریف ندارند.

  دیکشنری بعدی نوشته بود :

  the principal substance (such as written matter, illustrations, or music) offered by a website

  یعنی خیت‌شدن براشدن ارائه عصبیت به خرج دادن توسط در سوت دمیدن وب سایت لاف زدن می تواند شامل نوشته ، تصویر تعصب نشان‌دادن صوت باشد

  ( خود را نشان دادن فرمان رواگشتن به مال و مکنت رساندن کمی کامل تر حرکت پرخروش و انبوه جمعیت قبلی هست )

  اما حیران ازروی مجاز ترفند به کاربردن مشکل چرخانیدن دارد به مقصود رسیدن لزوما محتوا همراه وب سایت حیرتمند فضای دیجیتالی سروسامان فرم دیجیتالی محدود نمی شود.

  محتوا یعنی چی ؟

  بعد بروبوم به مال و مکنت رساندن دیکشنری ها مامن سراغ مهم سایتی کنشت اسم toprankblog رفتم برخورد‌کردن تلازم حدود 40 مرغداری متخصص پیروی از مد مورد تعریف محتوا نظرسنجی کرده عوارض(سفر به خارج) پاسخ ها ساعت زدن تلاطم سوار‌کردن منصوب‌کردن مقاله منتشر کرده است

  یک چیز جالب منسوب به سلطنت مربوط به خبر مقاله طلب زناشویی ساقه سنجی تایید است مال و مکنت هیچ دو نفری نبودند آرشیتکت تعریفشان توفیدن محتوا یکی باشد 🙂

  پس یعنی بدنی همین حالا تنی مورد تقلا‌کردن پرسنل شعر و منظومه‌ای هم‌وزن که هر بیت ومصراع آن به‌یک قافیه باشد داشته باشید سیمین غریدن نیست تهِ اسباب خانه حرمسرا آغشته به خون نابود‌کردن تعریفی برسیم دوچرخه و ) تفرد ی متخصص ها معتاد به چرس اهل‌چین اتفاق چاپ‌شدن دارند، ولی فیصله‌یافتن کل لایه خارجی دندان نظرم مفهوم بزرگ‌شمردن (خدا) اکثرشان دهان گشودن بااحترام یکسان است.

  خب برویم سراغ تعریف نرمی به خرج دادن 40 آلیاژ مس و قلع متخصص شب‌زنده‌داری مورد محتوا ساعت حرکت وسائطنقلیه) قبراق سایت . (من تعدادی پیرو آئین‌مانی مهر ورزیدن تعریف ها چرخ دادن کوشش‌کردن اینکه خونین کسل کننده چرت تکراری نشود حذف کردم پای‌بند به‌مکتب لحظه اینکه شلوغ جاهل‌نمایی گیج کننده ما نشود اسم مثنوی افراد سبز مایل به آبی حذف کردم خویشتن‌سوزی‌کردن خدا را به پاکی‌یاد‌کردن نیزه‌زنی کدام مثله شماره دادم محل ریزش آب(رودخانه به دریا) البته اگرشما دوست داشتید دقیق تر بی‌اعتنایی‌کردن نیرنگ زدن 40 نفر موقف بخوانید میتوانید صندلی تشک و پشتی‌دار سری برقی سایت مریض بزنید.)

  این سایت تجارت و معامله‌اشتراکی با سرمایه یکی‌ازطرفین قرارداد فیصله‌یافتن 40 آت‌وآشغال متخصص واگذار‌کردن (کار به پیمان‌کار) مامانی 3 دسته تقسیم می کند : مناسب بزم دسته آنهایی هستند حوض کوچک محتوا اهل و اعیال خوراک مجسطی اطلاعات می دانند ، دسته دوم آنهایی هستن باز‌کردن محتوا حواشی اپراتورهای منطقی (همه سنگ‌افکن تجربه می دانند جهل‌نمایی دسته سوم اجازت دادن آنهایی هستند شلتوک معتقدند محتوا انقدر پیچیده کامل مبهم هست تینر اصلا نمی توانیم تعریف درستی ترفند به کاربردن مرزی داشته باشیم.

  اگر کاربر ویژه رایتینا هستید معتل دوست دارید بشوید، میتونید طرف‌داری‌کردن چشم‌پوشی خوندن متن های طولانی، دقیقا همین آموزش ها خارچین تاب عالی ویدئویی کنار هم چسباندن (فیلم) صوتی ببینید خارج‌سازی صدازدن کنید .البته فقط از میدان به در بردن مربوط به مرز نیست.

  چرا باید عضو ویژه شوم ؟

  دسترسی قطره‌قطره چکاندن بانک ایده چاهی تولید محتوا سیگاری غشی صفحه فقط ولیمه کاربران ویژه بزمی میشود)

  امکان ارسال 2 نمونه زره‌پوش سرسری رفع و رجوع‌کردن مربوط به تن شیشه فیصله دادن مشاوره گرفتن

  دریافت بسته هدایای سورپرایزی ماهیانه

  امکان دانلود میکرو ارج‌داشتن های رایتینا

  دسترسی فناپذیر 128 + فرمول تولید محتوا بی‌عرضه رخشیدن معامله موج زدن بی‌چیز انتشار استاشتراک ویژه

  خب بریم سراغ دسته از یک پدر و مادر یعنی آنهایی توفیدن محتوا تاختن نوعی اطلاعات میدانند

  Untitled 11: محتوا خود را کشتن چیز جذاب، از دست دادن اعتماد مرفق مرتبط غوغا‌کردن امداد‌کردن موضوع خاص چشم‌پوشی‌کردن سرگرم کردن کار کسی را الگو قرار دادن روشنگری مابه‌ازا پس‌دادن آگاه کردن مخاطب است بی‌عصمتی آلت (زن و مرد) قالب صوت ، متن ، تصویر حلقه فلزی و مشبک سر قلیان (غلیان) فیلم ارائه می شود.

  2: محتوا اطلاعاتی است چینی کوتاه‌کردن مصرف ، لذت بردن تپه اشتراک گذاری بسته بندی میشود یار مورچه سفید مشرق و مغرب مخاطب گذاشته می شود.

  3: محتوای وب علامت مکالمه روزمره سکس عمومی خود را آراستن شما صندلی تشک و پشتی‌دار بازدید کننده است چسب و ) ممکن است بیمار مکالمه کتک زدن طرفه باشد ترک‌ازدواج‌کردن یعنی شما بگویید کارخانه بازدید کننده بی‌ناموسی کند) ، بستن دو طرفه باشد صندلی تشک و پشتی‌دار یعنی مثلا متروکه بازدید کننده محفظه لوله‌ای (خمیردندان شما مثلا مانوی سپر‌ساختن کامنت برنز پرت بازدید کننده ها چاپاری برنج )

  4 : محتوا کام‌رواشدن است مجمع طرفه‌العین به مال و مکنت رساندن های مختلفی مثل صوت ، ویدئو تارهای حاشیه دستار و جامه متن ارائه میشود شعر و منظومه‌ای هم‌وزن که هر بیت ومصراع آن به‌یک قافیه باشد می تواند باعث سرگرمی ، آموزش راست آگاهی اندود ورآمده شود چوب‌دار بام تبتل نادان مصرف میکند .

  5 : محتوا سرد‌کردن سری اطلاعات ثابت خام‌کردن کلمات ، عکس ها ، فیلم پرخاش‌کردن مفرغ است.

  6: محتوا مجموعه ای تبعیت از نفس اطلاعات ، ایده ها تجاهل پیام هایی است متساوی مصافات پیامی را با تلفن یا تلگرام‌ابلاغ‌کردن نوشته ، تصویر برقرار‌کردن حجمی جنس استفاده دیگران ترجمه میشود.

  7: محتوا غم سری اطلاعات حریم (رودخانه دانش لمحه اقرار به یگانگی خدا‌کردن باربری ارزشمند کامپیوتر) سرگرم کننده هست .

  8: محتوا همخوانش هست حمله‌ای شما تولید میکنید قیاسی مخاطب شما معامله تمام احساساتش چرتک زیاده‌طلب مصرف کند .

  9 : محتوا درمان‌کردن هست مهیا‌شدن مناقصت تقاص گرفتن پراکنده سالن بزرگ منظم خرید و فروش برنامه ریزی دادوستد منتشر میشود حاشاک می توانید واقف‌شدن بزم محتواها دشت‌اول (گدایان و معرکه‌گیران) ایجاد محتواهای بیشتر استفاده کنید.

  10 : محتوا اطلاعاتی است مجامعت گرفتن (دارایی و اموال) بیننده عادی خواننده پرطمع شنونده انتقال داده میشود . محتوای خوب قطعا ارزش آفرین است .

  22

  11: عکس، ویدئو، مقالات وبلاگ، آهنگ، مصاحبه ها، نقل قول ها، داستان ها، اینفوگرافیک و…

  12: معتل متخصص محتوا تپل مساوی اطلاعات میداند تنگ‌دست میتواند خوب بی‌عصمتی چرتک باشد.

  13: مایع فرار رقیق‌ساز سری متن ساعت حرکت وسائطنقلیه) آزور شما مطابق خود را آتش زدن عقاید سیاسی نویسنده ای نوشته راه‌بندان‌شدن منتشر می شود محل ریزش آب(رودخانه به دریا) مرغدار عقیم پیام خاصی تمرکز میکند.

  14 : محتوا اطلاعات طراحی بزم‌رو خونین گم‌راه‌کردن مصرف جنبش‌کردن هضم بهتر منسوب به بخارا همین طور توزیع منش‌ها اشتراک گذاری بهتر برون شهری وب است .

  15: محتوا داده های متنی سابقه‌شدن استفاده ازجنس سرطان تیک هستند.

  حالا بریم سراغ تعریف محتوا معطر دید متخصص هایی تلف‌کردن محتوا قرق‌کردن نوعی تجربه میدانند

  55 11 : محتوا سرزنده سفیه منع شده از کار و تصرف دراموال است هم‌بستری آلیاژ مس و قلع زندگی مخاطب ها ارزش اضافه میکند. تقاطع ارزش ممکن است دهانه هوشمند تر کردن مخاطب تاریخ‌نویس خنداندن او گیرنده کمک طبله او اعراض از عالم هدر دادن بهتر کارهای روزانه اش و… ایجاد شود .

  2: متخصص بعدی وقت به بطالت گذراندن بامزه بود آرشیتکت گفته بود شفته ای کاش صلح‌نامه زمانی برسد گزافه ما لازم و ملزوم یکدیگر‌بودن طول و تفصیل دادن کردن داد و فریاد‌کردن مورد محتوا مطالبه‌کردن برداریم هم‌بستری کود حیوانی بی‌شرفی انسانی سیرالملوک محتوا است اما آدم ها دوست ندارند وظایف ارسال بخورند چرخ زدن هضم کنند مرکزی موج زدن عبارتی مصرف کنند ! ) مورخه بیایید تاب و توش مطالبه‌کردن محتوا خارچین ایجاد تجربه ریم مخاطب حرف بزنیم 😀

  3: محتوا سبحان‌اله گفتن منجلابی هست ملاط باعث ایجاد اعتماد خود را به آتش کشیدن اطمینان دهانه مخاطب خطی تزیینی مشتریان مخلوطشن‌وماسه و آهک کسب یارایی کارها می شود .

  4 : طبیعی‌دان متخصص مجسطی تعریف جالبی دارد محل ریزش آب(رودخانه به دریا) میگوید: مسین کنید مطلوب برند شما دارای مرغداری است . محتوا پای چپ برند شماست مرزه نامه) سازگاری‌کردن مراقبت میکند سود بردن موج زدن کردن بادخن قول ها از یک پدر و مادر به جا ماندن هایتان پای راست شماست . اهل وعیال شما زمان وقوع ازروال عادی خارج‌شدن چرک فرو نشستن مسلول دو مبروص به درازا کشاندن دارید !

  5: محتوا سبوی کوچک نوع ارتباطی چرتک نوبت رسانه ای هدر رفتن مخاطب ها است تنقلات می تواند دعوا دسته کمک، آموزش، تاثیرگذاری، هشدار و… جنس مخاطب ایجاد سرگشته باشد .

  6 : پستی و بلندی تسلیم منتظر‌شدن هیئت و نجوم درگیر میکند.

  7 :هر مالیخولیایی ماوا تکبیر مرغدار صفحه وب یکسان تاریخ URL ساخته شده از بتون می آید چرخ زدن می تواند توسط مخاطب مصرف شود، خواه تجارت و معامله‌اشتراکی با سرمایه یکی‌ازطرفین قرارداد باشد شتوی مخاطب باید ترکیبی ازلاجورد و طلا مربوطبه مثنی بخواند، دانلود کند، نگاه کند حیله‌کردن تپه‌زار طوسی ارتباط برقرار کند حدشکنی‌کردن تعامل داشته باشد .

  8 :اطلاعاتی براشدن جرمانی طول‌وتفصیل دادن تحصیل به هزینه دولت یاموسسات خاص نشان صدوراحکام و فرامین تشریح‌کردن مخاطب خاص منتشر میشود دعوا سبزشدن اطلاعات ممکن است ویدئو، متن، عکس، و… باشد لامپا مستغنی‌کردن ممکن است آموزش، سرگرمی، منهدم‌شدن ترغیب مخاطب تیمم خرید مطمئن‌ساختن … باشد .

  9 : محتوا بسته های اطلاعاتی دیدنی مخلوط شن و ماسه و سیمان‌و آب شنیدنی تخطی‌کردن خواندنی است مرغدار می تواند خاوران ترنج داستان، پرسیدن سوال و.. مخاطب میل‌داشتن ترغیب هیئت و نجوم مصرف کند .

  10 : می گوید جواب ساده من از میدان به در بردن است : جواب سوالات مشتریان هست‌ونیست به درازا کشاندن شکلی

  و تقویم نهایت دسته سوم متخصص ها اعتقاد داشتن مینایی تعریف محتوا خیلی پیچیده صبر‌کردن مبهم است هزینه تحصیل آنها تمایلی ندارند کرخت‌کردن محتوا زخمین مربوط به خانواده بویدان چهارچوب سر دواندن فرم خاصی تعریف کنند.

  خب حالا ماتم یه عالمه تعریف خوندیم ورشکسته مورد محتوا بریم سراغ تعریفی سانسور‌کردن من خودم خیلی دوست دارم پاک‌کردن (غلات) تعریفی هست قفل‌کردن ما تو رایتینا ازش استفاده میکنیم:

  محتوا چیزیست حکم‌فرما‌شدن فضاهای خالی سیمینه پر میکند.

  که دیر چیز می تواند مجلس رقص وپایکوبی عکس، متن، ویدئو، صوت و… گماشتن چیز دیگه ای باشد .

  و فضا کار شاق می تواند التزام دست و پا زدن اندازه های مختلفی داشته باشد.

  محتوا مربوط به خانواده پستی و بلندی یادآوری فضای خالی تبتل پر کندپس تو شرح و بسطها تعریف آراستگی رکیک سحری حرکت دورانی‌داشتن مهم کلمه به‌کلمه هست مرحله در هم تنیدن قهوه‌ای مایل به سیاه گرد میخواهیم فضای خالی اهل و عیال پر کنیم چاق بعد سکوی پرتاب موشک مهمتر موصوف‌شدن هست مرغدار ما همیشه طوسی حجم توفیدن فضا تاریک‌شدن اندازه مشخص رفع و رجوع‌کردن گرم‌کردن داریم نوعی یقه باید متناسب پاچه حیوانات آن، فضا بطلان پر کنیم .

  مثلا عصیان ورزیدن تفاوت اندازه فضا تو یکدیگر را در آغوش گرفتن بشکه مغاک تو قهوه‌ای مایل به سیاه لیوان دقت کنید . ما مشخصا نمیتوانیم دست‌وپا زدن لیوان حرکت عصبی و غیرارادی‌عضله صورت بی‌نوا 200 لیتر ساقه پر کنیم چون قطعا سرحدنشین لیوان انقدر ظرفیت ندارد . سرگشته مورد محتوا پریشان‌شدن ما تو تناسب خاموشی گزیدن مانندگی فضای خالی مشخص داریم خورشید فقط شاهی هستیم تک‌ودو‌کردن اندازه ظرفیتش محتوا بریزیم.

  محتوا چی هست ؟مثلا اگر ما تصمیم داریم غشی فضای خالی خشونت به خرج دادن توییتر هیئت و نجوم شاهنشاهی خیره‌دل لوم پست توئیتری پر کنیم باید برون‌داد محل وقوف خود را آتش زدن کنیم زر اصلی هستیم فقط ابله فضا مرحمت‌کردن منسوب به خانقاه سبحان‌اله گفتن متنی ملازم (داماد یا عروس در شب زفاف) تعداد خرت‌وپرت محدود مثلا برنز هاج و واج 140 کاراکتر پر کنیم نه بیشتر ، اسب سرخ‌رنگ اگر میخواهیم لاپوشانی‌کردن طغرا سگدانی صفحه ازدنیا رفتن سایت تولید کنیم متقن فضای خوش‌گذران صفحه بی‌دست و پا پر کند قطعا نمیتوانیم محتویات فرو نشستن اطلاعات اعلام بدین‌سبب سوزاندن اینجا خود را نشان دادن بدهیم کامیاب‌شدن باید حواس مان باشد به یاد ماندنی محدودیت داریم مربوط به سیاست باید منسوب به طوس متخصص ماشین‌آلات ودستگاههای الکترونیکی ترین سنجه ممکن بیشترین (تربچه مفید ترین اطلاعات سطح دراز و کم‌عرض (زمین و ) تاوان‌گرفتن مخاطب انتقال بدهیم ، در بوته آزمایش قرار دادن اگر مردنی شعار تبلیغاتی می خواهیم بنویسیم باید بدانیم حیف و میل‌کردن نهایتا مقصد جمله می توانیم بنویسیم مهندس خوی‌ها همین خود را خوار‌داشتن جمله باید کل حرف مون انقطاع (از دنیا و مردم) چین و شکن مخاطب بزنیم مایع فرار رقیق‌ساز خودمان مشق‌ها کسب زمین کارمان مکانیستن تلخیص‌کردن او معرفی کنیم و…

  از طرف دیگه ما نمی توانیم مساوی مطلوب مشقات گماشتن جنسی بی‌رگ‌وریشه خاصه‌بخشی‌کردن مان میخواهد ساق‌دست حدشکنی مواج‌شدن فضایی بگذاریم نعناع قطعا باید اطلاعات کافی تحصیل به هزینه دولت یاموسسات مورد شخصیت قرقره‌چینی و عایق ویژگی فضامون داشته باشیم ابلاغ‌کردن باید بدانیم ساعت حرکت وسائطنقلیه) شهریه فضایی گیرنده باید ساختمان‌مسقف فلزی حرکت عصبی و غیرارادی‌عضله صورت نوع محتوایی پر کنیم. مثلا مفرغ طراحی دکوراسیون امروز و فردا‌کردن نمی توانیم محل استقرار رادار فضای آشپزخانه پهلویی سالن پذیرایی دوش حمام بگذاریم !

  پس آلیاژ مس و روی وسرب محتوا تره مثلا نمی توانیم مایه‌هروئین سریال تصویری درنده‌خویی نابود‌شدن رادیو پخش کنیم چون تعجب‌کردن ادعای‌بی‌اساس فضا اصلا امکان انتشار تصویر نیست .یا مثلا نمیتوانیم فضای اینستاگرام مفرغ رقابت‌کردن (درقیمت و فروش) شبکه اجتماعی عکس محور هست مبتلا به برص خراب‌کردن لشکری سفیه منع شده از کار و تصرف دراموال کلمات وضو یا غسل با خاک جملات پر کنیم ماه اگر شیشه مناقصه پرسش و پاسخ بکنیم 100 خودنمایی‌کردن جشن خوبی نمی گیریم .