• Snow Xu posted an update 5 months, 3 weeks ago

    https://mefaco.com.vn/products/bon-rua-tay-vo-trung
    Bồn rửa tay tiệt trùng Composite, bồn rửa tay phẫu thuật, bồn rửa tay y tế, bồn rửa tay phòng mổ. Các loại bồn rửa tay vô trùng cho bệnh viện phòng khám, các loại từ 1 vòi, 2 vòi, 3 vòi