Description

Warto także wykonać niewielka notatkę która opisze okoliczności wydarzenia, najlepiej z kilkoma ujęciami sytuacji, do której doszło. Jeśli wypadek obserwowały osoby postronne, to także powinno się wziąć od nich telefony, czasami informacje od świadków są kluczowe w uszczegółowieniu przebiegu zdarzenia okna i drzwi Lublin

Administrators

©2015-2016 AIU Extension. All Rights Reserved.
Translate »